Εκπαίδευση Γάτας

Πώς να κοινωνικοποιήσετε τη γάτα σας

Τι είναι η κοινωνικοποίηση της γάτας; Η κοινωνικοποίηση της γάτας είναι η διαδικασία ανάπτυξης εμπιστοσύνης στη γάτα σας και της εγκλιματισμού της σε ανθρώπους και άλλα ζώα στο σπίτι. Μια γάτα που δεν είναι κοινωνικοποιημένη μπορεί να είναι συνεσταλμένη, δυσπιστία, φοβισμένη ή επιθετική. Μια καλά-κοινωνικοποιημένη γάτα είναι πιο πιθανό να είναι στοργική, εμπιστευτική, στοργική και καλή συμπεριφορά. Είναι ιδιαίτερα