Επίσημοι κανόνες: Bing It On Challenge Sweepstakes

0 0 1 1619 9231 SAY: Μέσος όρος 76 21 10829 14.0 96 800x600 Κανονικό 0 false false false EN-US JA X-NONE


ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Bing It On Challenge Sweepstakes


Δεν απαιτείται αγορά για είσοδο ή νίκη

Αιρετότητα:το «bing it on undepstakes» («κληρώσεις») είναι ανοιχτό μόνο σε νόμιμους κατοίκους ΤΩΝ πενήντα (50) ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ, 18 ετών Ηλικίας. Άκυρο όπου απαγορεύεται. Οι εργαζόμενοι (και οι άμεσες οικογένειές τους (γονέας, παιδί, σύζυγος ή αδελφός και οι αντίστοιχοι σύζυγοί τους, ανεξάρτητα από το πού διαμένουν) και εκείνοι που ζουν στα ίδια νοικοκυριά τους, ανεξάρτητα από το αν σχετίζονται ή όχι) της Say Media, Inc. («Χορηγός»), και οι αντίστοιχοι γονείς, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες και διαφημιστικά και διαφημιστικά γραφεία και οι πάροχοι εκπλήρωσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή νίκης. Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από αυτούς τους Επίσημους Κανόνες και τις αποφάσεις του Χορηγού, οι οποίες είναι δεσμευτικές και οριστικές για θέματα που σχετίζονται με αυτά τα Κληρώματα. Οι κληρώσεις υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους.


Λαχείο υποδρομιώνΠΕΡΙΟΔΟΣ:Οι κληρώσεις ξεκινούν στις 12:01 π.μ. Ώρα Ειρηνικού ('PT') στις 13 Μαΐου 2013 και τελειώνουν στις 11:59 μ.μ. Ώρα Ειρηνικού («PT») στις 16 Μαΐου 2013 («Περίοδος κληρώσεων»).Μπαίνω:Καθένας από τους παρακάτω ιστότοπους (ο καθένας, ένας «ιστότοπος») θα συμμετάσχει στο Bing It On Challenge («Πρόκληση»): www.dogster.com, catster.com και honestly.com και θα πραγματοποιήσει ξεχωριστό σχέδιο.


Κατά την Περίοδο των Κληρώσεων, κάθε Ιστότοπος θα δημοσιεύσει (ο καθένας, μια «Δημοσίευση πρόκλησης ιστοτόπου») πέντε (5) όρους αναζήτησης που έχει επιλέξει για την Πρόκληση («Όροι αναζήτησης πρόκλησης»). Για να μπείτε στο σχέδιο ενός συγκεκριμένου ιστότοπου, πρέπει:

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση bingiton.com («Πρόκληση ιστότοπου») και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για να εισαγάγετε καθέναν από τους Όρους αναζήτησης πρόκλησης αυτού του ιστότοπου. Αφού εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης πρόκλησης, θα εμφανιστούν αποτελέσματα αναζήτησης από το Bing και από το Google. Μετά από κάθε αναζήτηση, πρέπει να επιλέξετε αν προτιμάτε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από το Bing ή το Google.


2. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία αναζήτησης για καθένα από τους πέντε (5) Όρους αναζήτησης πρόκλησης για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, τότε πρέπει να κάνετε tweet ενός μηνύματος με τα αποτελέσματα της Πρόκλησης (δηλαδή, αν προτιμάτε το Bing ή το Google). Το Tweet πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Πρόκλησής σας, το hashtagz #bingiton και #sweeps και έναν σύνδεσμο προς την ισχύουσα Δημοσίευση Πρόκλησης Ιστοσελίδας ('Entry Tweet') ως εξής: Πήρα το Bing It On Challenge και διάλεξα το ________________. #bingiton #sweeps [σύνδεσμος στην ανάρτηση πρόκλησης ιστοτόπου].

3. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία συμμετοχής, πρέπει να αφήσετε έναν σύνδεσμο στο Tweet εισόδου ως σχόλιο στην ισχύουσα δημοσίευση πρόκλησης ιστοτόπου. Τα αποτελέσματα της Πρόκλησής σας δεν θα επηρεάσουν τις πιθανότητές σας να κερδίσετε.


Όλα αυτά τα βήματα πρέπει να ολοκληρωθούν για να μπορέσετε να μπείτε στο σχετικό σχέδιο.

Μπορείτε να εισαγάγετε μία φορά ανά ιστότοπο. Πολλές καταχωρήσεις θα είναι άκυρες. Κάθε ιστότοπος θα πραγματοποιήσει ένα ξεχωριστό σχέδιο. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν έως τις 11:59 μ.μ. Η PT στις 16 Μαΐου 2013 θα είναι επιλέξιμη. Οι καταχωρήσεις που δημιουργούνται με σενάριο, μακροεντολή ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή με οποιοδήποτε μέσο που ανατρέπει τη διαδικασία εισόδου είναι άκυρες. Όλες οι συμμετοχές γίνονται ιδιοκτησία του Χορηγού και δεν θα αναγνωρίζονται ούτε θα επιστρέφονται.


ΣΧΕΔΙΟ:Ένας (1) δυνητικός νικητής για κάθε Ιστότοπο θα επιλεγεί σε ένα τυχαίο σχέδιο στις 17 Μαΐου 2013 περίπου ή μεταξύ όλων των κατάλληλων συμμετοχών που λαμβάνονται για τον ισχύοντα Ιστότοπο. Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται από τον αριθμό των επιλέξιμων συμμετοχών που λαμβάνονται για το ισχύον σχέδιο. Οι μη κερδισμένες καταχωρήσεις από το ένα σχέδιο δεν θα συμπεριληφθούν στα άλλα σχέδια. Οι πιθανοί νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω Twitter μέσω του @messaging και πρέπει να απαντήσουν στο tweet εντός 24 ωρών για να λάβουν οδηγίες για να διεκδικήσουν το βραβείο. Ενδεχομένως να ζητηθεί από τους πιθανούς νικητές να εκτελέσουν και να επιστρέψουν μια δήλωση καταλληλότητας, μια αποδέσμευση ευθύνης και, όπου είναι νόμιμο, μια ανακοίνωση δημοσιότητας εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Εάν αυτά τα έγγραφα δεν επιστραφούν εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, μια ειδοποίηση για ένα έπαθλο ή ένα έπαθλο επιστρέφεται ως μη παραδοτέα, ένας πιθανός νικητής δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες ή ο Χορηγός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν πιθανό νικητή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το έπαθλο θα να χαθεί και, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού, να επιλέξει έναν εναλλακτικό νικητή για το σχετικό σχέδιο. Εάν ένας πιθανός νικητής είναι τουλάχιστον 18 ετών αλλά εξακολουθεί να θεωρείται ανήλικος στη δικαιοδοσία διαμονής του, το βραβείο μπορεί να απονεμηθεί στο όνομα του γονέα του ή του νόμιμου κηδεμόνα του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων που επιβάλλονται στους νικητές που ορίζονται στο παρόν .

Βραβείο (ένα (1) ανά ιστότοπο):250 $ δωροκάρτα. Η δωροκάρτα υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον εκδότη. Τα βραβεία απονέμονται «ως έχουν» χωρίς εγγύηση ή εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Οι νικητές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν, να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν ένα βραβείο, αλλά ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αντικαταστήσει ένα έπαθλο με μία παρόμοια ή μεγαλύτερη αξία. Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για όλους τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς φόρους. Όλα τα στοιχεία του βραβείου είναι κατά την αποκλειστική κρίση του Χορηγού. Περιορίστε ένα (1) έπαθλο ανά άτομο / διεύθυνση email / λογαριασμό Twitter / νοικοκυριό για ολόκληρο τα κληρώματα.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ:Κάθε νικητής, με αποδοχή ενός βραβείου, εκτός εάν απαγορεύεται νόμιμα, χορηγεί άδεια στον Χορηγό και στους εκπροσώπους του να χρησιμοποιήσουν το όνομα, τη διεύθυνση (πόλη και πολιτεία), τη φωτογραφία, τη φωνή ή / και άλλες πληροφορίες ομοιότητας και βραβείου για διαφήμιση, εμπόριο και διαφημιστικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της ανακοίνωσης του ονόματος του νικητή στον ιστότοπο) χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, σε όλα τα μέσα που είναι τώρα γνωστά ή στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε όλο τον κόσμο, διαρκείας, χωρίς ειδοποίηση ή κριτική ή έγκριση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ:Τα Απελευθερωμένα Μέρη (όπως ορίζονται παρακάτω) δεν ευθύνονται για χαμένες, καθυστερημένες, ελλιπείς, ανακριβείς, κλεμμένες, καθυστερημένες, λανθασμένες κατευθύνσεις, μη παραδοθείσες ή αλλοιωμένες καταχωρήσεις, Tweets, σχόλια ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ή για χαμένο, διακοπτόμενο ή μη διαθέσιμο δίκτυο, διακομιστή, Πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ιστότοπο ή άλλες συνδέσεις, διαθεσιμότητα ή προσβασιμότητα ή εσφαλμένες επικοινωνίες ή αποτυχημένες μεταδόσεις υπολογιστών, δορυφόρων, τηλεφώνων ή καλωδίων, γραμμών ή τεχνικής αστοχίας ή ανακατωμένη, ανακατωμένη, καθυστερημένες ή λανθασμένες κατευθύνσεις μεταδόσεων ή δυσλειτουργίες υλικού, λογισμικού ή λογισμικού υπολογιστή, αστοχίες ή δυσκολίες ή άλλα σφάλματα ή δυσκολίες οποιουδήποτε είδους, είτε ανθρώπινου, μηχανικού, ηλεκτρονικού, υπολογιστή, δικτύου, τυπογραφικής, εκτύπωσης ή άλλου είδους που σχετίζονται με ή σε σχέση με τα Κληρώματα, συμπεριλαμβανομένων , χωρίς περιορισμό, λάθη ή δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη διαχείριση των Κληρώσεων, την επεξεργασία των συμμετοχών, την ανακοίνωση των βραβείων ή σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με τους Κληρώσεις. Τα Απελευθερωμένα Μέρη δεν ευθύνονται επίσης για τυχόν ανακριβείς ή ανακριβείς πληροφορίες, είτε προκαλούνται από χρήστες ιστότοπων, παραβιάσεις, εισβολές, είτε από οποιοδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με ή χρησιμοποιούνται στα Κληρώματα. Τα Απελευθερωμένα Μέρη δεν ευθύνονται για τραυματισμό ή ζημιά στους συμμετέχοντες ή στον υπολογιστή άλλου ατόμου που σχετίζεται με ή προκύπτει από τη συμμετοχή σε αυτά τα Λαχεία ή τη λήψη υλικού από τον ιστότοπο ή τη χρήση του ιστότοπου. Άτομα που παραβιάζουν ή κάνουν κατάχρηση οποιασδήποτε πτυχής των κληρώσεων ή του ιστότοπου ή παραβιάζουν αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, όπως καθορίζονται αποκλειστικά από τον Χορηγό, θα αποκλειστούν και όλες οι σχετικές καταχωρήσεις θα είναι άκυρες. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να τερματίσει τα Κληρώματα (ή οποιοδήποτε τμήμα του) σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα των Κληρώσεων, κατά την αποκλειστική γνώμη του Χορηγού, διακυβεύεται από ιούς, σκουλήκια, σφάλματα, μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση ή άλλα αιτίες που, κατά την αποκλειστική γνώμη του Χορηγού, καταστρέφουν ή βλάπτουν τη διοίκηση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη ή το σωστό παιχνίδι, ή υποβολή συμμετοχών Σε περίπτωση τερματισμού, ο Χορηγός μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει τον πιθανό νικητή για τους επίμαχους Ιστότοπους από όλες τις επιλέξιμες, μη ύποπτες εγγραφές που έχουν ληφθεί για τέτοιους Ιστότοπους (ες) πριν από την ανάληψη δράσης ή όπως κρίνεται διαφορετικά από τον Χορηγό . Οι συμμετέχοντες, συμμετέχοντας, συμφωνούν ότι ο Χορηγός, η Microsoft Corporation, και οι αντίστοιχοι γονείς, θυγατρικές, τμήματα, συνδεδεμένες εταιρείες, διαφημιστικά γραφεία και προμηθευτές εκπλήρωσης και όλοι οι αντίστοιχοι αξιωματικοί, διευθυντές, υπάλληλοι, εκπρόσωποι και πράκτορες (συλλογικά, ' Τα Απελευθερωμένα Μέρη ') δεν θα έχουν καμία απολύτως ευθύνη και θα θεωρηθούν αβλαβή από τους συμμετέχοντες έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, σε πρόσωπα ή περιουσιακών στοιχείων που έχουν ως αποτέλεσμα ολικά ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση οποιουδήποτε βραβείου ή συμμετοχής σε αυτά τα κληρώματα. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με καταχωρήσεις που λαμβάνονται από πολλούς χρήστες που έχουν τον ίδιο λογαριασμό e-mail, ο εξουσιοδοτημένος συνδρομητής του λογαριασμού e-mail κατά τη στιγμή της καταχώρησης θα θεωρηθεί ο συμμετέχων και πρέπει να συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες. Ο εξουσιοδοτημένος συνδρομητής λογαριασμού είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), τον διαδικτυακό πάροχο υπηρεσιών ή άλλο οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την εκχώρηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ:Εκτός εάν απαγορεύεται, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι: (1) οποιαδήποτε και όλες οι διαφορές, οι αξιώσεις και οι αιτίες της δράσης που προκύπτουν από ή συνδέονται με αυτά τα Κληρώματα ή οποιοδήποτε βραβείο απονέμεται θα επιλύονται μεμονωμένα, χωρίς να καταφεύγουν σε οποιαδήποτε μορφή δράσης κατηγορίας, σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, χωρίς να τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε επιλογή νόμου ή κανόνες σύγκρουσης νόμων · (2) οποιεσδήποτε και όλες οι αξιώσεις, οι αποφάσεις και τα βραβεία περιορίζονται σε αγωγή αποζημίωσης βάσει νόμου και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί στους συμμετέχοντες να λάβουν αμοιβές δικηγόρων ή άλλα νομικά έξοδα · και (3) σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί στους συμμετέχοντες να λάβουν βραβεία και, με αυτόν τον τρόπο, παραιτούνται από όλα τα δικαιώματα αξίωσης, έμμεσης, τιμωρητικής, παρεπόμενης και επακόλουθης αποζημίωσης και οποιουδήποτε και κάθε δικαιώματος πολλαπλασιασμού ή αύξησης των ζημιών.

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:Με την είσοδο, κάθε συμμετέχων συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται σε σχέση με αυτά τα Λαχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Χορηγό σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του http://www.saymedia.com/fine-print

ΛΙΣΤΑ Νικητών: Η λίστα των νικητών μπορεί να ληφθεί μετά τις 13 Μαΐου 2013 στέλνοντας ένα email στο [email protected] για απόδειξη στις 13 Ιουνίου 2013.

Ανάδοχος:Say Media, Inc.,180 Townsend St. San Francisco, CA 94107

Η Microsoft δεν είναι Χορηγός αυτών των Κληρώσεων και δεν έχει κανένα ρόλο στην εκτέλεση ή διαχείριση αυτών των Κληρώσεων.